მომწოდებლების, მომსახურების მიმწოდებლებისა და კონსულტანტების დასაქმება

0 52

მომწოდებლების, მომსახურების მიმწოდებლებისა და კონსულტანტების დასაქმება 

 

ცენტრის ინტერესთა გამოხატვისათვის მომწოდებლების, მომსახურების მიმწოდებლებისა და კონსულტანტების დირექციის დამყარებისათვის 2021 წლისთვის და შემდგომ

1. ინტერესის გამოხატვის მოწოდების გახსნა:

CENC– ის გენერალური მდივანი იწვევს საქონლის მომწოდებლებს, მომსახურების მიმწოდებლებს, ფირმებს / დიზაინის ოფისებს და ინდივიდუალურ კონსულტანტებს, გამოხატონ თავიანთი ინტერესი მომწოდებლების, მომსახურების მიმწოდებლებისა და კონსულტანტების კატალოგის შექმნის მიზნით:

სათაურები

შინაარსის აღწერა

სათაური 1

საოფისე აღჭურვილობა და აღჭურვილობა: საოფისე აღჭურვილობა და მასალები, საკანცელარიო ნივთები,

სათაური 2

კომპიუტერული ტექნიკა: კომპიუტერის სახარჯო მასალები, სკანერები, ასლები, კომპიუტერის სახარჯო მასალები

სათაური 3

საოფისე ტექნიკა: კარადები, საოფისე შენახვის კაბინეტი, საოფისე ავეჯი

სათაური 4

IT მოვლა: IT ინსტალაცია და ტექნიკური მომსახურება

სათაური 5

სანტექნიკის მოვლა: მონტაჟი, მოვლა და მცირე სანტექნიკის სამუშაოები, სანტექნიკის მასალის მარაგი

სათაური 6
    

ელექტრო მოვლა: მონტაჟი, მოვლა და მცირედი ელექტრული სამუშაოები, ელექტრო მოწყობილობების მიწოდება

სათაური 7

ავტომობილის მოვლა: ავტომობილის მოვლა და მოვლა,

სათაური 8
    

ბეჭდვა, რეპროგრაფია, სერიოგრაფიული გამოცემა….

სათაური 9

საქონლის ტრანსპორტირება: ამანათებისა და წერილების გაგზავნა, გადატანა, საქონლის ტრანსპორტირება

სათაური 10

კვების სერვისი: კვება, სასმელი და ა.

პუნქტი 1

ზოგადი ვაჭრობა: საკვები პროდუქტები, აქსესუარები და სხვადასხვა აღჭურვილობა

სათაური 12
    

შენობის დაცვა: დაცვა (უსაფრთხოების კომპანია), ..

სათაური 13

ინტელექტუალური მომსახურება და კონსულტანტები: შესაძლებლობების განვითარება, მენეჯმენტი, ინგლისური / ფრანგული, თარგმანი, ადმინისტრაციული წერა, შენახვა და არქივირება,

სათაური 14

ჯანმრთელობის პროდუქტები, მედიკამენტები, ჯანმრთელობის აღჭურვილობა და აქსესუარები

სათაური 15

ტურისტული სააგენტო: თვითმფრინავის ბილეთი, ტურისტული ორგანიზაცია

სათაური 16
    

განთავსება: სასტუმრო, მოტელი, მისაღები სახლი

 2. კომპანიების ინტერესთა გამოხატვის ფაილი უნდა შეიცავდეს მოთხოვნას, რომელშიც მითითებულია არჩეული ნაწილი და შემდეგი ადმინისტრაციული დოკუმენტები (დამოწმებული ნამდვილი ასლები და მოქმედი მიმდინარე ფინანსური წლისათვის):

· სავაჭრო რეესტრი;

გადასახადის გადამხდელის ბარათი ან რეგისტრაციის მოწმობა

· არაჰონორარის მოწმობა, რომელიც დათარიღებულია სამ თვეზე ნაკლები ვადით;

· ბანკის ან მიკროსაფინანსო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო ბინადრობის მოწმობა ფინანსთა და ბიუჯეტის სამინისტროს მიერ;

· სერტიფიკატი და ადგილმდებარეობის გეგმა დამტკიცებულია კომპეტენტური სამსახურების მიერ და დათარიღებულია 03 თვეზე ნაკლები ხნის განმავლობაში;

· არჩეულ სფეროში მითითების დამადასტურებელი დოკუმენტები ... (სფეროებში საქმიანობის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ქვითარი, მიწოდების ცნობა ...)

3. უფრო კონკრეტულად ინდივიდუალური კონსულტანტებისთვის, ინტერესის გამოხატვის ფაილი უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებს:

· მოთხოვნა, არჩეული განყოფილების დაზუსტება;

გადასახადის გადამხდელის ბარათი ან რეგისტრაციის მოწმობა

· ძალიან დეტალური CV;

· ეროვნული პირადობის მოწმობა ან ადმინისტრაციული დეკლარაციის მოწმობა (არასამთავრობო ორგანიზაცია, GIC, ასოციაცია,);

ფინანსთა და ბიუჯეტის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ბანკის ან მიკროსაფინანსო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო ბინადრობის მოწმობა,

· არჩეულ სფეროში მითითების დამადასტურებელი დოკუმენტები. (დარგში საქმიანობის შესრულების დამადასტურებელი საბუთი, მიღება, ჩაბარების ფურცელი და ა.შ.)

4. ფაილები განთავსდება დალუქულ კონვერტში ოთხ (04) ეგზემპლარად (ერთი ორიგინალი და სამი ასლი), ქვემოთ მითითებულ ადგილებში არაუგვიანეს 18 წლის 2021 სექტემბრის პარასკევს, საღამოს 15 საათზე (ადგილობრივი დროით).

განაცხადები მიიღება ყოველ სამუშაო დღეს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 8 საათიდან.

თითოეულმა ტენდერმა უნდა დაარეგისტრიროს თავისი ფაილი ამ მიზნით გახსნილ ფორმაზე შეტანის დროს.

შენიშვნა: ფაილები უნდა შეიცავდეს მხოლოდ მოთხოვნილ დოკუმენტებს და იმ თანმიმდევრობით, რომელიც მოთხოვნილია ამ ზარში ინტერესთა გამოხატვისათვის. ფაილები, რომლებიც ძალიან დიდია და არ შეესაბამება ამ ინსტრუქციას, ექვემდებარება პოტენციურ უარყოფას.

შეტანის ადგილი

კამერუნის ეროვნული საეპისკოპოსო კონფერენცია. 7624 Avenue Mgr Henri Vieter, Mvolye -Yaoundé - KIDSS Project

5. კონვერტში დოსიეს შეიცავს სიტყვები:

"გენერალური მდივანი, კამერუნის ეროვნული საეპისკოპოსო კონფერენცია, 7624 ავენიუ Mgr Henri Vieter, Mvolye-Yaoundé": დაინტერესების გამოხატვის მოწოდება მომწოდებლების, მომსახურების მიმწოდებლებისა და კონსულტანტების დირექტორიის შემუშავებისთვის.

2022

"განყოფილება (მიუთითეთ შესაბამისი განყოფილება)"

6. თითოეული არჩეული მონაკვეთისთვის შეიქმნება ცალკე ფაილი (ერთ მომწოდებელზე არაუმეტეს 03 განყოფილებისა).

7. ინტერესის გამოხატვის მოწოდება შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე:

იაუნდე მდებარეობს კამერუნის ეროვნულ საეპისკოპოსო კონფერენციაზე კოლეჯის ქ. ბენოიტის წინ

ბერტუა მდებარეობს მოკოლოს რაიონის CENC-KIDSS ოფისში

მარუა მდებარეობს პიტოარეს რაიონში, ჯანმო -ს ოფისის წინ

დუალა მდებარეობს ბონამოსადის რაიონში, სასტუმროს წმინდა ჯეიმსთან ახლოს

· ბაფუსსამი, რომელიც მდებარეობს კარნკოპის რაიონში.

8. ტენდერების გახსნის დროს, ერთ -ერთი საჭირო დოკუმენტის არარსებობა შეიძლება იყოს საკმარისი მიზეზი შეთავაზების უარყოფისთვის. განიხილება მხოლოდ სრული ფაილები, რომლებიც ითვალისწინებს ზემოთ ნახსენები ფორმებს და კომპოზიციებს. შეთავაზებები, რომლებიც არსებითად თავსებადია, მიიღება და დამტკიცდება CENC– ის „მომწოდებლების, მომსახურების მიმწოდებლებისა და კონსულტანტების დირექტორიაში“ 2021/2022 წლების განმავლობაში, შესაძლო გახანგრძლივებით.

9. ინტერესთა გამოხატვისათვის გათვალისწინებული ფაილები რჩება კამერუნის ეროვნული საეპისკოპოსო კონფერენციის საკუთრებაში.

10. თქვენ შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ყველა თქვენი შეკითხვა არა უგვიანეს 04 წლის 2021 სექტემბრისა ელ.ფოსტაზე: sobama@necc.cenc.org ან ტელეფონით 680318196.

11. ტენდერის მონაწილეების მიერ ტენდერების მომზადებისა და წარდგენის ხარჯებს არ ანაზღაურებს CENC. ყველა ეს ხარჯები დაეკისრება თითოეულ ტენდერს.

2021 სტაჟირების პროგრამა ნესტლე კამერუნში

დატოვე კომენტარი