ურთიერთკავშირი: ECOWAS მიემართება ელექტროენერგიის რეალური რეგიონალური ბაზრისთვის - JeuneAfrique.com

2020– დან თემის თხუთმეტი წევრი ქვეყანადან თოთხმეტი იქნება ერთმანეთთან ურთიერთდაკავშირებული, შექმნის ელექტროენერგიის რეალური რეგიონალური ბაზარი ... რომელზეც საბოლოოდ ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს წვდომა, უფრო მეტიც, ხელმისაწვდომი ფასი.

ნელა, მაგრამ ნამდვილად, ECOWAS- ის ქვეყნების ელექტროენერგიის ქსელის ურთიერთდაკავშირების პროექტი მიმდინარეობს. 2020- დან, ECOWAS- ის თხუთმეტი ქვეყნიდან თოთხმეტი ერთმანეთთან იქნება დაკავშირებული, დღეს შედარებით ცხრა. მხოლოდ კეიფ ვერდის კუნძული არ იქნება დაკავშირებული მისი მთავარი მეზობლებთან.

ეროვნული ენერგეტიკული ქსელების ინტეგრაციის მიზნით, ელექტროენერგიის ერთიან რეგიონალურ ბაზარზე შესაქმნელად, ECOWAS შეიქმნა, ჯერ კიდევ 1999 დეკემბრის დასაწყისში, დასავლეთ აფრიკის ენერგეტიკული გაცვლის სისტემა (WAPP) - ეს სახელი უფრო ცნობილია. WAPP ინგლისურის აბრევიატურა, დასავლეთ აფრიკის ენერგეტიკული აუზისთვის - დაწესებულება, რომლის სათავეშია კოტონოუში, ბენინი, რომელიც ახლა მუშაობს ელექტროენერგიის რეგიონალური ბაზრის დამყარებისთვის..

მოსახლეობა 60% ელექტროენერგიის გარეშე

WAPP– ის მიზანია წევრ ქვეყნებსა და ბიზნესს მიაწოდოს ელექტროენერგიის ეგიტალიტარულ და საიმედო მიწოდება კონკურენტულ ფასად თხუთმეტი წლის განმავლობაში. ამის მისაღწევად კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. მართლაც, ECOWAS– ის უახლესი სტატისტიკური მონაცემების თანახმად (გამოქვეყნდა 2016 ბოლოს), საზოგადოების 60 მილიონამდე მოსახლეობის თითქმის 375% - და მისი სოფლის მოსახლეობის 77% - არ აქვს წვდომა ელექტროენერგია.

ეს მუხლი პირველად გამოჩნდა ახალგაზრდა აფრიკა