274 მილიონი დოლარი მობილიზებულია საბანკო სექტორის მიერ, ცენტრალური ბანკის მიერ დაწესებული კაპიტალის მინიმალური ზღვრის შესასრულებლად

(Agence Ecofin) - განას საბანკო სექტორიდან მობილიზებული იყო 1,5 მილიარდამდე Cedis (274 მილიონი აშშ დოლარი), რათა შეესატყვისებინა სოციალური კაპიტალის ახალი მინიმალური ბარიერი, რომელიც დაწესებულია ქვეყნის ცენტრალური ბანკის მიერ, რასაც ვიგებთ გამოძიების დასკვნა, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა აუდიტის და საკონსულტაციო ფირმის PwC (PricewaterhouseCoopers) მიერ.

გამოკითხული ინსტიტუტების 36% -მა მიუთითა, რომ მათ გადააქციეს მოგების რეზერვების ნაწილი მათი კაპიტალის გასაძლიერებლად. 18% აცხადებენ, რომ მათ დამატებული თანხები ჩამოყარეს თავიანთმა კომპანიამ ან ახალმა ინვესტორმა. მენეჯერების 36% ამბობს, რომ მათ შეასრულეს ეს ორი მეთოდი.

განას ცენტრალურმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს დააკისრა თავისი კომპეტენციის რადიუსი, მათი კაპიტალის აქციების ასამაღლებლად, 120 მილიონებიდან, 400 მილიონამდე ცედამდე, ვადაზე ადრე, როგორც 31 დეკემბერი 2018. აღნიშნული მიზანია სექტორის გაძლიერება და მისი ფინანსური შუამავლობის საქმიანობის გაფართოების შესაძლებლობა.

ამასთან დაკავშირებით, ბანკში აღმასრულებელთა 83%, რომლებიც მონაწილეობდნენ გამოკითხვაში, აღნიშნეს, რომ ისინი გაამყარებენ სასესხო პორტფელს სოფლის მეურნეობისა და წარმოების სექტორებში. საუბარია აგრეთვე სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიციებზე, მაგალითად, სახაზინო ვალდებულებებზე, რომლებიც მიმზიდველ ანაზღაურებას გვთავაზობენ. სხვა ლიდერებისათვის იგი დააფინანსებს მათი საქმიანობის გაფართოებას და ახალი პროდუქტების განვითარებას.

მაგრამ ეს უფრო მეტ მიზანს მიიღებს ინვესტიციების დარწმუნებაში, რომლებმაც ამა თუ იმ გზით მიიღეს წვლილი ამ ახალი რესურსების მობილიზაციაში.

ეკონომიკური ზრდა განანაში ძლიერია. მოსალოდნელია 7,6% ბოლოს 2019, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) ბოლო პროგნოზების თანახმად, მაგრამ ნაკლებად ენერგიულია ვიდრე ორი წლის წინ (8,6%).

ამავდროულად, ბანკების საკუთარი სახსრების ანაზღაურება, რომელიც ზომავს ბიზნესში ინვესტიცირებული კაპიტალის მიერ გამოვლენილ მოგებას, 2018– ში გაიზარდა 17,9 %– მდე, 28,4– ში აღრიცხული 2014– ის წინააღმდეგ. თუ მაგალითად, 2018– ის მოქმედება მუდმივად რჩება, მას სჭირდება 5 წელი და ნახევარი, რათა დაფაროთ სექტორში შეტანილი ყველა ახალი რესურსი სააქციო კაპიტალის გაზრდისთვის.

ათეული ბანკი, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ კაპიტალის ზრდაში, ჩამოთვლილია განას საფონდო ბირჟაზე, ქვეყნის ფინანსურ ბაზარზე, რომელიც დაფუძნებულია დედაქალაქ Accra- ში. რამდენიმე მათგანის აქციონერსა და ინვესტორებს უარი ეთქვათ დივიდენდების მიღებაზე და ძალიან ყურადღებით მოეკიდებიან სექტორში მომავალი ბიზნესის განვითარებას.

ჩემბერლაინი მოკო და Idriss თეთრეული

მოხმარებლის ასევე:

07 / 01-62998-განა-გაუშვით-the-პროცესი-of-the-რესტრუქტურიზაციის სექტორის საბანკო-23 ბანკების უნივერსალური-მართვა-ამიერიდან-in-the-ქვეყანა

12/09-50163-ghana-la-banque-centrale-releve-le-niveau-du-capital-minimum-des-banques-commerciales-de-27-a-90-millions

ეს მუხლი პირველად გამოჩნდა https://www.agenceecofin.com/finance/1109-69125-ghana-274-millions-mobilises-par-le-secteur-bancaire-pour-se-conformer-au-seuil-minimum-de-capital-impose-par-la-banque-centrale