ეკოფემინიზმი: ქალები კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლაში არიან ჩაბმული - VIDEO



10-09-2019
ყურადღება COPYRIGHT რეპროდუქცია მთლიანად ან ნაწილობრივ AMEL სატელევიზიო არხის ადმინისტრაციის ნებართვის გარეშე
ტელეკომპანია AMEL, პირველი ევრო-მაგბრელი სატელევიზიო არხი. გენერალისტი, ის, უპირველეს ყოვლისა, ა
დებატების, გაშიფრებისა და ინტერვიუების ჯაჭვი.
სატელიტის მიღების სიხშირე: სატელიტური ARABSAT BADR 5 to 26 ° E 12303
AMELTV ოფიციალური ვებ-გვერდი: http://www.ameltv.net/
Facebook გვერდი: https://fr-fr.facebook.com/ameltvdirect/
Twitter ანგარიში: https://twitter.com/tv_amel
Instagram- ის გვერდი: https://www.instagram.com/ameltvoffic...
YouTube არხი: https://www.youtube.com/channel/UCwpW...

ეს ვიდეო პირველად გამოჩნდა https://www.youtube.com/watch?v=3MuJdYNMUi4