26 აივ ინფექციის შემთხვევების მენეჯმენტის შეცვლა

საქმის მენეჯერი / აივ საქმეების მენეჯერი
ადგილმდებარეობა: დუალა, კამერუნი
სამსახურის კოდი: 1867
# გახსნა: 26
აღწერა
აივ ინფექციის საქმის მენეჯერი

ვაკანსიის დასახელება: აივ ინფექციის საქმის მენეჯერი

ვაკანსიების გახსნა: 26

სანაპირო სამუშაოები

მოხსენებები: ექიმი / ექთნის წამყვანი საიტი

დაწყების თარიღი: ოქტომბერი 1, 2019

ელიზაბეტ გლაზერის პედიატრიული შიდსის ფონდი გლობალური ლიდერია აივ და შიდსთან ბრძოლაში, მუშაობს 19 ქვეყნებსა და მთელ მსოფლიოში, აივ ინფექციის გადაცემის თავიდან ასაცილებლად. დღეს, ფონდისა და მისი პარტნიორების უაღრესად წარმატებული მუშაობის გამო, პედიატრიული შიდსი პრაქტიკულად აღმოიფხვრა შეერთებულ შტატებში. ფონდის გლობალური მისიაა 5,500- ის 1,000- ცხრა თვის გლობალური პერსონალი, რომლებიც მუშაობენ ამ სფეროში - ფონდის გლობალური მისიაა აივ პრევენციის, ზრუნვისა და მკურნალობის პროგრამების განხორციელება; ინოვაციური კვლევების შემდგომი წინსვლა; და განახორციელოს გლობალური ადვოკატირების სტრატეგიული და ყოვლისმომცველი ღონისძიებები მთელ მსოფლიოში მილიონობით ქალის, ბავშვისა და ოჯახების ცხოვრების შეცვლის მიზნით. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ჩვენს გვერდს: www.pedaids.org.

CDC / PEPFAR კამერუნის დაფინანსებით, 95 პროექტის მისაღწევად, EGPAF ეხმარება ჯანდაცვის მინისტრს და კამერუნის მთავრობას, შეაფასონ აივ ტესტირების სერვისები (HTS), რათა უზრუნველყოს, რომ 95% -ით დაავადებულთა% ადამიანმა იცოდეს მათი სტატუსი, რომელიც მათგან 95% გამოწვეულია ART- ზე, და რომ ART- ზე 95% ვირუსულად თრგუნავს. EGPAF– ს სხვა დონორები ასევე ეხმარებიან ადრეული ასაკისა და ადრეული ბავშვების მოვლის სფეროში.

სამუშაო რეზიუმე

აივ ინფექციის მედიცინის მენეჯერი იმუშავებს აივ / შიდსით დაავადებულ კლიენტებთან, რომელთაც ახლახან დაუდგინეს ფსიქო-სოციალური ან / და ჯანმრთელობის დაცვა. საქმის მენეჯმენტი არის პაციენტზე ორიენტირებული მიდგომა იმ სერვისების მიმართ, რომელიც მოიცავს მკურნალობას, კონსულტაციას და სამედიცინო მკურნალობის კოორდინაციას, კლიენტების ადვოკატირებას და დახმარებას სოციალურ და ეკონომიკურ სამსახურებში. საქმის მენეჯმენტის მიზნებია აივ / შიდსით დაავადებულ პაციენტებს ჰქონდეთ წვდომა ყოვლისმომცველ ზრუნვასა და სოციალურ სერვისებზე, შეაჩერონ დაავადებათა გადაცემა და აიმაღლონ აივ – ის პროგრესირება, ასევე ხელი შეუწყონ და ხელი შეუწყონ კლიენტის დამოუკიდებლობას და თვითკმარს. საქმის მენეჯერს მეთვალყურეობს ექიმი / მედდის ოფიცერი, აივ მომსახურების კოორდინატორთან.

კონკრეტული მოვალეობები და პასუხისმგებლობები

- მუშაობს თანამშრომლობით აივ ინფექციის კოორდინატორთან და კლინიკურ პერსონალთან, რომ დაადგინონ უფლებამოსილი კლიენტები საქმის კურსის შემთხვევაში და დაუყოვნებლად რეაგირება

- შეაფასეთ კლიენტები და იმუშავეთ მათთან, რათა შეიმუშავონ ინდივიდუალური პერსონალის მოვლა. გეგმა, რომელიც მოიცავს რეალისტური, გაზომვადი და ურთიერთგამომრიცხავი მიზნების მიღებას, რომლებიც დაფუძნებულია შეფასების შედეგებზე

- გადახედეთ გეგმის ეფექტურობის შესაფასებლად და პერიოდულად გადახედოს და საჭიროების შემთხვევაში გეგმის გადასინჯვას

- ეკონომ პაციენტებს ფსიქოსოციალური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროებების შესახებ და მიმართეთ სათანადო მომსახურებებზე (ფსიქოსოციალური გუნდი, ფსიქოლოგი, CBO და ა.შ.)

- სთავაზობს პაციენტებს სხვადასხვა დიფერენცირებული მომსახურების მიწოდების მოდელს, რომელიც ხელმისაწვდომია მათი მოხერხებულობით და სათანადო მითითებით

- უზრუნველყოს აივ რისკის შემცირების სწავლება და პრევენცია

- არსებული თემის კარდებისა / ორგანიზაციების რუქა (საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვის მუშაკები, საშინაო სახლები)

ზრუნვის მუშაკები, პარა სოციალური მუშაკები და ა.შ.) თემებში და საჭიროების შემთხვევაში მიმართავენ პაციენტებს

- უფლებამოსილი კლიენტების სათანადო და ეფექტური კავშირის უზრუნველყოფა

- უზრუნველყოს, რომ პაციენტებმა მიიღონ სერვისები, რომლებიც OVC- ს ჰოლისტიკური საჭიროებების გათვალისწინებით და

აღმზრდელები ჯანმრთელობის, კვების, განათლების, დაცვის, საარსებო წყაროსა და ფსიქოსოციალური კეთილდღეობის ჩათვლით

- უზრუნველყოს სათანადო დოკუმენტაცია და გამოხმაურება, როგორც დაწესებულებისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის

- შექმენით საზოგადოებრივი კავშირები მოზარდების, ახალგაზრდებისა და აღმზრდელების უფრო ფართო საზოგადოებაში ჩარევის საქმეების მენეჯმენტში, ბავშვთა უფლებების დაცვაში, მშობელთა და ა.შ.

- პერიოდული საქმიანობის შესახებ მოხსენებების დაწერა, ანგარიში პროგრესირებს მიზნების მისაღწევად, ეს მოხსენებები განაწილდება ხაზის მენეჯერთან და აივ სერვისების კოორდინატორთან / დანიშნულ სამედიცინო დაწესებულებასთან.

- დაელოდებით კოორდინირებულ შეხვედრებს აივ ინფექციის ჰოლისტიკური ზრუნვის შესახებ

- ხაზის მენეჯერის მიერ დანიშნული სხვა ნებისმიერი მოვალეობა

მინიმალური მოთხოვნები

- ბაკალავრის ხარისხი სოციალურ მეცნიერებებში / ფსიქოლოგიაში / ექთანი მინიმუმ 2 წლის გამოცდილებით აივ მენეჯმენტში

- დიპლომი საკონსულტაციო / სოციალურ მეცნიერებებში / ფსიქოლოგიაში / მედდაში მინიმუმ ოთხი (4) წლიანი გამოცდილებით აივ პაციენტთა მენეჯმენტში. დაემატება სერთიფიკატი აივ მენეჯმენტში.

- ფრანგულ ენაზე თავისუფლად ცოდნა სამუშაოს მთავარი მოთხოვნაა, ხოლო ინგლისურ ენაზე და პიდჯინთან მუშაობის ცოდნა უპირატესობაა

საჭირო კომპეტენციები, უნარები და გამოცდილება

მრჩევლებმა უნდა გამოიჩინონ პოზიტიური დამოკიდებულება ARV მედიკამენტების მიმართ. საკუთარი რწმენა ART- ის ეფექტურობასა და მის დაცვასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უკავშირდება ისინი მომხმარებლებს.

მრჩეველმა უნდა გააცნობიეროს, თუ რა გავლენას ახდენს აივ ორგანიზმსა და ART– ს საფუძვლებს, ადექვაციის მნიშვნელობას და შეუსრულებლობის საფრთხეებს, დაშვების ბარიერებს და როგორ დაძლიოს ისინი.

· მრჩეველს უნდა ჰქონდეს მკაფიოდ გაცნობიერებული სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და მათი გავლენა სიღარიბეზე (სიღარიბე, საკვების ნაკლებობა, თავშესაფარი)

· საჭიროა კლიენტებთან მიმართებაში თანაგრძნობით, არაჯანსაღი დამოკიდებულებისკენ

· 5A– ების კარგი გაგება კონსულტაციის დაცვაში

· კარგი კომუნიკაციის, ინტერპერსონალური და ზედამხედველობის უნარი

· გუნდთან მუშაობის უნარი და მინიმალური ზედამხედველობა

· როგორ მივმართოთ:

კვალიფიციურმა კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ CV და სამოტივაციო წერილი შემდეგი ბმულით:

https://cho.tbe.taleo.net/cho01/ats/careers/searchResults.jsp?org=PEDAIDS&cws=1

აპლიკაციების ჩვენება მიმდინარეობს მოძრავი წესით. გაითვალისწინეთ, რომ მხოლოდ შერჩეული მაძიებლები არიან

აღნიშნულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით დაუკავშირდება.

განაცხადები მხოლოდ ზემოაღნიშნული ბმულის საშუალებით მიიღება.

ეს პოზიცია ექვემდებარება დონორის დაფინანსებას.

გააზიარეთ და გააგზავნეთ ეს რეკლამა თქვენს მეგობრებს!

შეიტანეთ ჩვენი WATSAP ჯგუფები მეტი შეთავაზებებისა და გაცვლისთვის

https://chat.whatsapp.com/DKQmiDp0rt6L4uzLjOMAdp

https://chat.whatsapp.com/FIUAzuPxgtS1I5xKMZmcrj

https://chat.whatsapp.com/6Jsp04rAEMOHgciljfBRYD