კაცს 3 წელი მიუსაჯეს პორნოგრაფიის ღრმა ვებ-გვერდზე

ბრალდებულის მიერ ატვირთული და შენახული ვიდეოები ბავშვთა პორნოგრაფია იყო. 34 ამერიკელი მამაკაცის მიუსაჯეს სამი წლის და ექვსი თვით თავისუფლების აღკვეთა და ჩამოტვირთვის და შენახვა ღრმა მჭიდრო ვიდეო ვიდეოები ბავშვებისთვის. "/>

"/>

პორტალი R10 - Cleverson Moreira "/>