მსმენელს აქვს 17 2019- ის ვიდეო - ვიდეომსმენელს აქვს სიტყვა პასკალ პრაუდი, რომელიც შედგება 5 მაისს, RTL.fr.

https://www.rtl.fr/emission/les-auditeurs-ont-la-parole/les-auditeurs-ont-la-parole-du-17-mai-2019-7797650665

ეს ვიდეო პირველად გამოჩნდა https://www.youtube.com/watch?v=TcSAIb0VOGI