[ქრონიკა] ქალების გარეშე რევოლუცია არ არის! - YoungAfrica.com


არ შემიძლია შეწყვიტო მოსმენა, რომ ინდოეთი დიდი ძალაუფლება და მთავარი მოთამაშეა გლობალურ ეკონომიკაში, გარდა იმისა, რომ ნამდვილი დემოკრატიაა. ექსპერტები გვაწვდიან ტექნოლოგიურ პროგრესს, ბირთვულ იარაღს და გიგანტურ სამშენებლო ობიექტებს. მაპატიეთ, არ ვეთანხმები.

ეს მუხლი პირველად გამოჩნდა ახალგაზრდა აფრიკა