რატომ რჩება იფთარ დროს რამდადში?

ნახევარი საათი არის ის, რაც ჰყოფს იმას, თუ რა მოხდება პირველი რიგის პირველი სვეტის დროს, რომელიც გაიმართება ივნისის დასაწყისში, რადამანის დასასრულს. მაგრამ როგორ არის ეს? მიზეზი მარტივია, iftar ხდება, როდესაც მზე მიდის ქვემოთ. მაგრამ ამ დროის განმავლობაში Hexagon, დღე იზრდება. ავტომატურად, თუტარის დროს, როდესაც მუსულმანები სწრაფი რამაზანის თვის განმავლობაში ჩავარდება, კვირაში რამდენიმე წუთში გადადის