დიდი ბრიტანეთი: ადამიანი, რომელმაც გახსნა Channel Tunnel პრო-ბრექსტი

Graham Fagg არის ის, ვინც pierced ბოლო ცალი როკ დაკავშირება გაერთიანებული სამეფოს დანარჩენ ევროპაში. ის არის დღეს ბრექსტის პარტიული

1 დეკემბერს, XX საუკუნეში, Graham Fagg და Philippe Cozette გაცვალეს პირველი handshake შემდეგ piercing ბოლო ცალი როკ Eurotunnel.
1 დეკემბერს XX საუკუნეში, Graham Fagg და Philippe Cozette გაცვალეს პირველი handshake შემდეგ piercing ბოლო როკ Eurotunnel.