განაცხადის შესამოწმებლად თქვენი მოხმარების ხარისხი: ღია საკვები ფაქტორები

ღია საკვების ფაქტები არის ყველასთვის განკუთვნილი საკვები პროდუქტის მონაცემთა ბაზა.

ეს საშუალებას მოგცემთ უფრო ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება და მონაცემების ღია მონაცემები, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გამოიყენოს იგი.

ღია საკვების ფაქტები შემუშავებულია არასამეწარმეო ასოციაციის მიერ, რომელიც დამოუკიდებელია. ღია საკვები ფაქტები ყველასთვის ყველასთვისაა და ფინანსდება ყველასთვის. თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ჩვენს მუშაობას აწვდის სურსათის ფაქტებს და ასევე საძიებო სისტემა ლილოს გამოყენებით.

ღია საკვები ფაქტები

მთელს მსოფლიოში კვების პროდუქტების ერთობლივი, თავისუფალი და ღია მონაცემთა ბაზა.

წყარო: https: //fr.openfoodfacts.org/