კამერუნი: Elig-Edzoa ბაზრის ხანძარი: პოლ ბიია ფრენებს დაეხმარა კატასტროფის დახმარების გაწევაში

იაგუნში ელიგ-ედოსას ბაზრობის ცეცხლიდან რამდენიმე დღეში, რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მხარი დაუჭირა ...
გვერდი 5 of 5