IDA, ინოვაცია, რომელიც აძლევს ახალი გემოვნების მანქანის დაზღვევის კამერუნის

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვხვდებით ბევრ სატრანსპორტო ავარიას. ცუდი მდგომარეობის გზები, ...
გვერდი 1 წლის 405