დაგეგმეთ სოფლები: კამპანიების გაზრდის მიზნით, 5 ძირითადი ზომები - ვიდეო

მთავრობას სურს სოფლის რჩევები, რათა ჩვენი სოფლები და ქალაქები უფრო მიმზიდველი გახდეს. ხუთი არჩეული ...