დაათვალიერე ტაგ

ელისა პილარსკი

ჟანდარმერიის უფროსი წარმოაჩენს გასაოცარ ახალ ინფორმაციას ელისას საქმის შესახებ ...

ჟანდარმერიის ხელმძღვანელი წარმოაჩენს საოცარ ახალ ინფორმაციას ელიზა პილარსკის საქმის შესახებ. ახალი გადატრიალება ელისა პილარსკის საქმეში. კაპიტანმა ახლახან გამოაცხადა ახალი ინფორმაცია ...