სასწრაფო საჭიროება საფონდო მენეჯერი

სასწრაფო საჭიროება საფონდო მენეჯერი

პოზიცია პროფილი: აქვს BAC + 2 ან BTS ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტირებისას; საფონდო მენეჯმენტი ან მართვის მეცნიერებები ...
საჭიროა სააგენტო მენეჯერი და ტურისტული სააგენტოს მენეჯერი

საჭიროა სააგენტო მენეჯერი და ტურისტული სააგენტოს მენეჯერი

ძირითადი საერთაშორისო ტურისტული სააგენტო ეძებს სამსახურებრივ საჭიროებებს: დირექტორი ...
გვერდი 1 of 2